Inwestycje

Ventures

Inwestujemy w firmy na etapie od wczesnego wzrostu do wzrostu z zapotrzebowaniem między 0,75 mln EUR a 2 mln EUR

Inwestujemy w spółki budujące wartość biznesową opartą na danych

Działamy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Zobacz wszystkie

Luma Ventures

Luma Ventures jest funduszem inwestującym w firmy budujące wartość biznesową opartą na analizie i wykorzystaniu danych. Spółki wybieramy niezależnie od branży oraz modelu biznesowego. Charakteryzujemy się silnym, pozafinansowym wsparciem inwestycji.

Luma Ventures to fundusz skupiający się na projektach, które oferują produkty lub rozwiązania oparte na budowaniu wartości biznesowej dzieki nauce o danych. Inwestujemy w start-upy będące na etapie wczesnego wzrostu i wzrostu , które swoje zapotrzebowanie kapitałowe określają między 0,75 mln a 2 mln Euro. Wspieramy firmy niezależnie od branży czy modelu biznesowego. Potencjalnych celów inwestycyjnych szukamy nie tylko w Polsce ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Wierzymy, że wsparcie poza-finansowe to szczególna wartość dla działalności spółek portfelowych. Nasze zdywersyfikowane doświadczenie, wiedza czy kontakty biznesowe pozwalają na wspólne wypracowywanie lepszych rozwiązań i zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu przedsięwzięcia.

Kryteria Inwestycyjne:

Etap

Wczesny wzrost i wzrost

Cele inwestycyjne

Wprowadzanie produktu na rynek

Optymizacja modelu biznesowego

Zwiększenie sprzedaży

Wejście na nowe rynki

Dofinansowanie

Od 0,75 miliona do 2 milionów euro

Zgłoś spółkę

Wszystkie projekty analizujemy używając takich samych kryteriów. Niezależnie, czy projekt trafił do nas z sieci partnerskiej, czy został przesłany do nas poprzez formularz internetowy, do którego link znajdziecie poniżej, projekty przechodzą taki sam proces weryfikacji.

Upewnij się ze twój projekt zgadza się ze strategią naszego funduszu oraz z naszymi kryteriami inwestycyjnymi. Z funduszu venture capital fund, inwestujemy w projekty data science firm polskich i z regionu CEE.

Przygotuj „pitch-deck” (prezentacja projektu). Poprosimy o załączenie maksymalnie dziesięciostronicowej prezentacji. Rozbudowana prezentacja będzie potrzebna podczas naszego pierwszego spotkania.

Upewnij się ze twój projekt zgadza się ze strategią naszego funduszu oraz z naszymi kryteriami inwestycyjnymi. Z funduszu venture capital fund, inwestujemy w projekty data science firm polskich i z regionu CEE.

Przygotuj „pitch-deck” (prezentacja projektu). Poprosimy o załączenie maksymalnie dziesięciostronicowej prezentacji. Rozbudowana prezentacja będzie potrzebna podczas naszego pierwszego spotkania.

W ciągu dwóch tygodni od otrzymania zgłoszenia nasz zespół przeanalizuje państwa zgłoszenie. Jeśli będziemy widzieć możliwość zainwestowania w państwa projekt nasz zespól skontaktuje się z osobą wskazaną w formularzu w celu dogłębnego poznania projektu i jego twórców. Każde zgłoszenie otrzyma od nas feedback adresowany do osoby kontaktowej wskazanej w formularzu.

Dziękujemy za zgłoszenie projektu i życzymy powodzenia!

Nasze portfolio

Nuadu

NUADU oferuje spersonalizowany system e-learningowy wspierający proces edukacji oraz weryfikacji i obiektywnej oceny efektów nauki.

Cash Director

CashDirector to cyfrowy dyrektor finansowy firmy AI dla MŚP, który łatwo integruje się z dowolną usługą bankowości internetowej.

Vizum Lab

Vizum proponuje usprawnienia rozwiązań procesu biznesowego w Państwa organizacji. Vizum stosuje analitykę danych oraz technologie IoT, aby wspomagać Państwa biznes bazując na wglądzie w czasie rzeczywistym.

Algolytics

Algolytics oferuje rozwiązania softwarowe oraz projekty konsultingowe w obszarach: ‘predictive analytics’, zarzadzanie ryzykiem, jakość danych, analiza socjalnych sieci oraz zaawansowanej analizie dużych zespołów danych.

datarino.financial

datarino.financial zbiera, analizuje i wydobywa wartość z rozproszonych źródeł informacji. Tworzone przez nich algorytmy i narzędzia wspierają gromadzenie, integrowanie, analizowanie i zarządzanie dużymi zbiorami danych

Smart Money

Jak pomagamy naszym spółkom odnieść sukces?

  • Dostarczamy kontakty biznesowe
  • Doradzamy w kwestiach strategicznych
  • Tworzymy synergie wśród spółek portfelowych
  • Dzielimy się naszymi zasobami i usługami
  • Pomagamy w szukaniu dalszych rund finansowania
  • Wspieramy w szukaniu dodatkowych źródeł finansowania (funduszy państwowych, grantów)
  • Wspieramy w ekspansji międzynarodowej
  • Pomagamy w zarządzaniu korporacyjnym i finansowym
  • Wspieramy w rekrutacji zespołu
  • Oferujemy Wsparcie ekspertów finansowych

Jesteśmy świadomi, że pozafinansowe wsparcie dostarczane przez inwestorów ma silny wpływ na sukces firm będących we wczesnym etapie rozwoju.

Jako Luma Ventures skupiamy się na bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami, otwartej komunikacji oraz budowaniu zdrowych relacji biznesowych. Ponadto jesteśmy zaangażowani w liczne działalności, których celem jest zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu naszych inwestycji.

Silne strony

Komplementarne umiejętności i doświadczenie

Nasz zespół tworzą byli prezesi i dyrektorzy największych polskich spółek działających w branży finansowej, logistycznej, telekom i media oraz przedsiębiorcy z doświadczeniem start-upowym oraz analitycy biznesowi.

IT & Data Science

Mamy praktyczne doświadczenie i naukowych ekspertów w dziedzinie Data Science. Bardzo dobrze rozumiemy projekty skupiające się na danych, co pozwala budować lepsze relacje z przedsiębiorcami i rozwijać ich przedsięwzięcia.

Synergie

Posiadane aktywna umożliwiają nam szukanie synergii pomiędzy spółkami portfelowymi. Odnosi się to nie tylko do funduszu Luma Ventures ale tez do innych aktywów Luma Holding. Szukamy synergii komercyjnych, możliwości dla projektów pilotażowych oraz informacji zwrotnych od innych przedsiębiorców i dyrektorów.

Prywatny kapitał

Zarządzamy środkami generowanymi przez inwestycje pozostałych obszarów Luma Holding. Jesteśmy funduszem niezależnym od dotacji rządowych co pozwala nam na dużą elastyczność we współpracy z spółkami oraz projektowaniem strategii wyjścia z inwestycji.

Strategia

Potencjalnych celów inwestycyjnych szukamy nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie silnie rozwijamy naszą sieć partnerską.

Ponieważ szukamy start-upów o międzynarodowym potencjale, inwestując lokalnie pomagamy firmom, które zgodnie ze swoja strategią chcą wejść na polski rynek. Wspieramy rozwój lokalnych biznesów, a gdy są wystarczająco dojrzałe, pomagamy im w ekspansji globalnej i szukaniu dalszych rund finansowania.

Nasz zespół

Luma Holding to zespół menadżerów z doświadczeniem w zakresie prywatyzacji, restrukturyzacji, finansów i bankowości. Dotychczas zrealizował transakcje M& A za łączną kwotę ok. 4,5 mld PLN