Inwestycje

Metallurgical Industry

Inicjatywy B+R są dla nas strategicznie ważne. Przy współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami wprowadzamy wiele projektów innowacyjnych.

Dbamy o środowisko naturalne. Nowe technologie pomagają nam jeszcze lepiej zarządzać odpadami, ponownym wykorzystaniem wody czy użyciem energii odnawialnej.

Uczestniczymy w programie EIT Raw Materials który chce umocnić pozycje naturalnych, surowych materiałów w Europie.

Uczestniczymy w programie EIT Raw Materials który chce umocnić pozycje naturalnych, surowych materiałów w Europie.

Zobacz wszystkie

Luma Metallurgical Industry

Głównym celem Luma Metallurgical Industry jest efektywne zarzadzanie portfoliem firm poprzez stwarzanie spółkom portfelowym odpowiednich warunków gwarantujący dynamiczny rozwoju. Dodatkowo pomagamy w optymizacji procesów produkcyjnych oraz polepszamy biznesowa efektywność firm poprzez umożliwienie wdrożeń nowych technologii.

Szukamy firm chcących przede wszystkim pomnażać zyski, rozwijać się szybciej i sprawniej niż konkurencja oraz tworzyć wartość dodaną dla regionu i społeczeństwa. Jesteśmy zainteresowani rozwojem firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, krajów bałtyckich i Półwyspu Bałkańskiego.

Nasze portfolio

Re Alloys

Re Alloys – Renewable Energy Alloys jest wiodącym producentem żelazostopów w regionie Re Alloys wytwarza 80 000 ton tego produktu rocznie, co stanowi ok. 10% produkcji europejskiej. Udział Re Alloys w rynkach niemieckim, czeskim i słowackim wynosi aż 30%.

LuNa Smelter

LuNa Smelter jest czołowym producentem cyny zlokalizowanym we wschodniej Afryce, w stolicy Rwandy – Kigali. Projekt ten jest realizowany przez Lumę Holding we współpracy z dobrze znanym w Rwandzie partnerem – Ngali Holdings

European Solutions

Spółka specjalizująca się w doradztwie w zakresie poprawy efektywności procesu produkcyjnego, m.in. z wykorzystaniem własnego nowatorskiego rozwiązania odzysku energii elektrycznej i ciepła.

Microsilica

Spółka posiadająca instalację do oczyszczania gazów poprocesowych powstałych podczas produkcji żelazostopów.

Strategia

Luma Metallurgical Industry przeznacza na inwestycje środki od EUR 5 mln do EUR 30 mlm. Angażuje się w biznes poprzez podniesienie kapitału, wykup istniejących udziałów większościowych lub inwestycje etapami zakładając horyzont inwestycyjny na okres od 3 do 5 lat.

Szukamy firm chcących przede wszystkim pomnażać zyski, rozwijać się szybciej i sprawniej niż konkurencja oraz tworzyć wartość dodaną dla regionu i społeczeństwa. Jesteśmy zainteresowani rozwojem firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, krajów bałtyckich i Półwyspu Bałkańskiego.

Nasz zespół

Luma Metallurgical to zespół menadżerów z doświadczeniem w zakresie prywatyzacji, restrukturyzacji, finansów i bankowości i metalurgii.