Inwestycje

Leveraged Buyout

Luma Leveraged Buyout

Fundusz LUMA LBO aktywnie poszukuje przedsiębiorstw działających w najbardziej perspektywicznych krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej (CEE).

Inwestujemy w spółki o międzynarodowym zasięgu i wysokim potencjale do dalszej ekspansji. Nasze podejście inwestycyjne jest ukierunkowane na budowę wartości w terminie od 4 do 6 lat, koncentrujemy się na branżach, w których mamy największą wiedzę, przy czym Fundusz nie jest ograniczony sektorowo. Wielkość pojedynczej inwestycji to 5 do 25 mln EUR.

 

Nasze portfolio

Protector

Protektor SA jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa.

Nasza filozofia inwestycyjna

Profesjonalny zespół

Zespół funduszu LBO składa się z doświadczonych menedżerów, posiadających rozległą wiedzę z zakresu biznesu i finansów, z udokumentowanymi przykładami zbudowania i wdrożenia skutecznych strategii zdrowego wzrostu spółki i poprawy wydajności operacyjnej. Nasz Zespół Inwestycyjny ma doświadczenie w procesach nabycia i sprzedaży spółek z różnych branż. Łączna wartość wszystkich transakcji przeprowadzonych przez Zespół Inwestycyjny LUMA LBO Fund wynosi około 1 mld EUR.

Wykorzystanie potencjału regionu CEE

Fundusz LUMA LBO czerpie korzyści z możliwości inwestycyjnych w dynamicznie rozwijających się gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie zapewniając inwestorom odpowiednio wysokie stopy zwrotu.

Rozległa współpraca biznesowa

LUMA ma bezpośredni dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów, umożliwiając budowanie długotrwałych relacji biznesowych, które znajdują odzwierciedlenie we wzroście wartości spółek portfelowych.

Własność prywatna z dodatkowym wsparciem finansowania zewnętrznego

Fundusz LUMA LBO działa jako podmiot prywatny, który gwarantuje pewność, rozwagę i pełną przejrzystość źródeł finansowania dla wszelkich inwestycji zarówno dla przedsiębiorców, jak i wszystkich udziałowców. Ponadto naszym celem jest umiarkowane wykorzystanie możliwej dźwigni finansowej, aby zmaksymalizować dla inwestorów wartość biznesu w momencie wyjścia.

Indywidualne podejście

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i obiektywnie, bez żadnych preferencji analizując jego techniczny i komercyjny potencjał. Wierzymy, że kreatywność, umiejętności i zaangażowanie przedsiębiorców są nieograniczone, dlatego dzięki naszemu wsparciu finansowemu i doświadczeniu naszego zespołu, możemy wspólnie odnieść sukces. Co ważne podczas prowadzonej inwestycji – project managerowie i analitycy współpracują z Partnerami na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego i są w pełni zaangażowani w rozwój każdego projektu, wspierając zespół swoimi umiejętnościami i wiedzą. Każdy projekt inwestycyjny jest wynikiem wspólnego wysiłku całego zespołu.

Kryteria Inwestycyjne:

Wartość przedsiębiorstwa

Wartość przedsiębiorstwa od 7 do 25 mln EUR

Pozycja spółki

Wiodące spółki w poszczególnych branżach

Przejrzysta wizja dalszego rozwoju spółki przejmowanej

Kondycja spółki

Przewidywane i powtarzalne przepływy pieniężne w horyzoncie inwestycyjnym

Istniejący silny zespół zarządzający o udowodnionej zdolności do efektywnego zarządzania spółką.

Nasz zespół

Luma Leveraged Buyout to zespół menadżerów z doświadczeniem w zakresie prywatyzacji, restrukturyzacji, finansów i bankowości. Dotychczas zrealizował transakcje M&A za łączną kwotę ok. PLN 4,5 miliarda.