Zespół

Krzysztof Matan

Adwokat i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarem obsługi prawnej.

Pracował w jednej z największych grup kapitałowych w Polsce – ENEA, oraz agencji rządowej RP dysponującej budżetem na R&D oraz VC na poziomie 5 mld PLN/rok. Od kilku lat czynnie uczestniczy w pracach rad nadzorczych spółek kapitałowych (w tym notowanych na GPW) w sektorze energetycznym, budowlanym, deweloperskim, wydobywczym, brokerskim. Brał udział w pracach komitetów inwestycyjnych funduszy kapitałowych, przygotował koncepcję oraz sprawował nadzór prawny nad wyborem menadżerów funduszu funduszy CVC i VC, o łącznej kapitalizacji ok 1 mld PLN, oraz 78 funduszy VC o łącznej kapitalizacji ok 1,5 mld PLN. Był odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji, oraz uruchomienie procesu dostawy autobusów EV, o łącznej wartości ponad 2 mld PLN. Ma doświadczenie w zarządzaniu kilkudziesięcioosobowym zespołem radców prawnych i pracowników odpowiedzialnych za takie obszary, jak compliance, nadzór korporacyjny, bezpieczeństwo czy nieruchomości. Brał udział w kluczowych procesach inwestycyjnych Grupy ENEA, jak np. przejęcie LW Bogdanka SA w 2015 r. w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Transakcja była czwartą, największą transakcją M&A na polskim rynku i najbardziej spektakularną transakcją na polskiej GPW w 2015 r.

Prywatnie zapalony podróżnik i biegacz.