Zespół

Filip Gorczyca

Filip jest menedżerem z bogatym doświadczeniem wielobranżowym oraz międzynarodowym, w tym w prowadzeniu dużych projektów transakcyjnych i zarządzaniu finansami.

W latach 2017-2019 był Wiceprezesem Zarządu i CFO Alior Banku. Wcześniej, w latach 2016-2017, pełnił funkcję Senior Investment Director w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał m.in. za pierwszą ofertę publiczną akcji zakończoną debiutem na Giełdzie w Sztokholmie. W latach 2004-2016 był związany z międzynarodową firmą doradczą PwC, gdzie od 2011 r., jako wicedyrektor, odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Filip jest absolwentem programów menedżerskich na Harvard Business School i Singularity University oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA (FCCA).

Pełni rolę członka rad nadzorczych czterech spółek notowanych na giełdzie – CCC, Ferro, Protektor oraz Artifex Mundi.

Do zainteresowań Filipa należą koszykówka oraz nowe technologie.