Zespół

Dr hab. Radosław Miśkiewicz

Prezes Zarządu Luma Holding, założyciel Luma Metallurgical Industry Fund - grupy kapitałowej inwestującej i działającej na rzecz rozwoju firm z branży hutniczej, odlewniczej, sektora energetycznego i wydobycia surowców mineralnych, Automotive, jak i technologii AI i Big Data.

Lider biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem branżowym oraz wiodący ekspert w dziedzinie transferu wiedzy, cyfryzacji procesu przemysłowego w oparciu o Industry 4.0. Członek Rad Nadzorczych wielu działających międzynarodowo spółek. Jest menadżerem z bogatym doświadczeniem w materii zarządzania dużymi spółkami, gdzie z powodzeniem wdrażał projekty dotyczące zarządzania aktywami, finansowanie firm, transakcje międzynarodowe, fuzje i przejęcia.

Jest zwolennikiem nieszablonowych rozwiązań w zarządzaniu i zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska. Inicjator wielu projektów badawczo – rozwojowych, których efektem są zarówno nowe produkty, jak i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska. Jednym z najlepszych przykładów jego działalności jest projekt wytwarzania energii bez emisji dwutlenku węgla – do udziału w projekcie zaprosił specjalistów branżowych i naukowców. Jego praca została nagrodzona wieloma wyróżnieniami, w tym otrzymała prestiżowy certyfikat „Firma Przyjazna Środowisku” w konkursie organizowanym pod patronatem Prezydenta RP.

Radosław jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu transferu wiedzy oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Oprócz szerokiej działalności biznesowej realizuje swoją największą pasję – lotnictwo, będąc czynnym pilotem liniowym.