Zespół

Adam Banaszkiewicz

Adam zajmuje się wyszukiwaniem potencjalnych projektów inwestycyjnych, ich selekcją, analizą oraz oceną. Ponadto aktywnie wspiera on spółki portfelowe funduszu dostarczając kompetencje analityczne oraz finansowe.

Absolwent kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej, poszerza swoje kompetencje z zakresu finansów poprzez realizowanie programu CFA. Przed dołączeniem do zespołu Lumy Ventures pracował jako analityk rynków finansowych w domach maklerskich TMS i X-Trade Brokers.
Adam jest pasjonatem i instruktorem żeglarstwa. W wolnych chwilach organizuje rejsy, podróżuje i biega długodystansowo.