Raport spółki LuNa Smelter z działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19

Dziś LuNa Smelter opublikowała informację o działaniach spółki w związku z pandemią wirusa Covid-19, o wsparciu dla pracowników, współpracowników i ich rodzin oraz dla społeczności, na których terenie spółka prowadzi swoją działalność.

Spółka wcześnie zareagowała i wprowadziła zaostrzone środki ochrony do swojej działalności. Stosując się do restrykcji nałożonych przez rząd Rwandy,
LuNa wdrożyła działanie zapobiegawcze na terenie wszystkich swoich obiektów operacyjnych. Ściśle przestrzega się zaleceń RMB, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 w sektorze wydobywczym.

LuNa wprowadziła wiele środków zapobiegawczych w codziennej pracy, tj.:
• Zaleca swoim pracownikom, którzy nie czują się dobrze, aby pozostali w domach i skonsultowali się z lekarzem;
• Stosuje wzmożoną higienę i stosowne środki czystości;
• Stosuje przesiewowy pomiar temperatury wszędzie, gdzie to potrzebne;
• Ogranicza zbędne wizyty w biurach i na terenie zakładu;
• Ogranicza zbędne podróże służbowe.

Będąc odpowiedzialnym przedsiębiorcą spółka wciąż monitoruje sytuację, jako że bezpieczeństwo pracowników jest dla niej priorytetem. LuNa angażuje się w działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19, gdyż rozumie jak ważna jest ochrona zdrowia pracowników oraz lokalnych społeczności.