Inwestujemy w zrównoważone firmy budujące długotrwałą wartość w oparciu o solidne fundamenty ESG

Jesteśmy aktywni na całym świecie, koncentrując się na regionie CEE i Afryki Wschodniej

Zobacz wszystkie

Kim jesteśmy?

Jesteśmy inwestorem specjalizującym się w funduszach venture capital i private equity. Wspieramy rozwój firm budujących wartość biznesową dzięki nauce o danych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Inwestujemy nie tylko środki finansowe, ale również wiedzę naszych ekspertów, aby pomóc przedsiębiorcom w realizacji ich pomysłów biznesowych w branżach: przemysłowych, dóbr konsumenckich, medycyny oraz nowych technologii. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów na całym świecie, jesteśmy godnym partnerem dla firm o globalnych ambicjach.

Fundusze

Metallurgical Industry

Fundusz wysokiego i średniego ryzyka skoncentrowany głównie na inwestycjach w przedsięwzięcia budujące swoje przewagi konkurencyjne w oparciu o rozwiązania IT. Poszukiwane cele inwestycyjne to spółki na etapach early growth lub growth z zapotrzebowaniem kapitałowym pomiędzy EUR 0.75 mln a EUR 2 mln.

Ventures

Fundusz inwestuje w fazie wzrostu lub dojrzałe z możliwie stabilną stopą zwrotu. Cele M&A poszukiwane w obszarach: przemysł, zdrowie i medycyna, nowoczesne technologie i dobra konsumenckie. Inwestycje realizowane są w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Automation

Fundusz inwestuje w spółki bedace w fazie wzrostu lub dojrzałe, z możliwie stabilną stopą zwrotu. Cele M&A poszukiwane sa w obszarze automotive, a inwestycje realizowane są w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Leveraged Buyout

Fundusz inwestuje w fazie wzrostu lub dojrzałe z możliwie stabilną stopą zwrotu. Cele M&A poszukiwane sa w obszarze inowacyjne ubiory ochronne. Inwestycje realizowane są w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ventures

Fundusz wysokiego i średniego ryzyka skoncentrowany głównie na inwestycjach w przedsięwzięcia budujące swoje przewagi konkurencyjne w oparciu o rozwiązania IT. Poszukiwane cele inwestycyjne to spółki na etapach early growth lub growth z zapotrzebowaniem kapitałowym pomiędzy EUR 0.75 mln a EUR 2 mln.

Metallurgical Industry

Fundusz inwestuje w fazie wzrostu lub dojrzałe z możliwie stabilną stopą zwrotu. Cele M&A poszukiwane w obszarach: przemysł, zdrowie i medycyna, nowoczesne technologie i dobra konsumenckie. Inwestycje realizowane są w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Automation

Fundusz inwestuje w spółki będące w fazie wzrostu lub dojrzałe, z możliwie stabilną stopą zwrotu. Cele M&A poszukiwane są w obszarze automotive, a inwestycje realizowane są w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Laveraged Boyout

Fundusz inwestuje w fazie wzrostu lub dojrzałe z możliwie stabilną stopą zwrotu. Cele M&A poszukiwane są w obszarze inowacyjne ubiory ochronne. Inwestycje realizowane są w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Luma Holding to zespół menadżerów z doświad­czeniem w zakresie prywa­tyzacji, restruk­tury­zacji, finansów i banko­wości. Dotychczas zrealizował transakcje M&A za łączną kwotę ok. 4,5 mld PLN.

Prezes Zarządu Luma Holding, oraz założyciel Luma Metallurgical Industry Fund.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w szeroko rozumianej branży produkcyjnej, jak i inwestycyjnej. Zarządzał spółkami, finansami w rozbudowanych grupach kapitałowych.

Małgorzata jest menedżerem z bogatym doświadczeniem w zakresie innowacji i strategii cyfrowej, oraz rozwoju nowych produktów i serwisów mobilnych. Swoje międzynarodowe doświadczenie zdobywała pracując dla Swisscom, wiodącego szwajcarskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych i BCG globalnej firmy konsultingowej.

Filip jest menedżerem z bogatym doświadczeniem wielobranżowym oraz międzynarodowym, w tym w prowadzeniu dużych projektów transakcyjnych i zarządzaniu finansami.

Adwokat i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarem obsługi prawnej. Od kilku lat czynnie uczestniczy w pracach rad nadzorczych spółek kapitałowych (w tym notowanych na GPW) w sektorze energetycznym, budowlanym, deweloperskim, wydobywczym, brokerskim.

Luma Holding w liczbach

0
mln pln

Łączna suma transakcji zrealizowanych przez Zarząd Luma Holding.

0
mln pln

Łącznego przychodu funduszu Luma Metallurgical Industry w 2017 roku.

0
osób

Pracowników tylko w funduszu Luma Metallurgical Industry.

0
mln pln

Wartość realizowanych projektów badawczo-rozwojowych.

0
mln pln

Łączna suma transakcji zrealizowanych przez Zarząd Luma Holding.

0
mln pln

Łącznego przychodu funduszu Luma Metallurgical Industry w 2017 roku.

0
osób

Pracowników tylko w funduszu Luma Metallurgical Industry.

0
osób

Wartość realizowanych projektów badawczo-rozwojowych.

Dlaczego my?

Indywidualne podejście

Do każdego przedsięwzięcia podchodzimy indywidualnie, rzetelnie oceniając jego potencjał technologiczny i komercyjny. Wierzymy, że kreatywność, umiejętności i zaangażowanie przedsiębiorców są nieograniczone. Dzięki zdywersyfikowanemu doświadczeniu zespołu Luma Holding, mamy szereg możliwość realizacji pozakapitałowego wsparcia inwestycji.

Kadra specjalistów

Luma Holding to doświadczeni menadżerowie, specjaliści z dziedziny finansów i zarządzania. Dotychczas zawarli kilkanaście transakcji na ogólną kwotę ok. 4,5 mld PLN. Zespół tworzą byli prezesi i dyrektorzy największych polskich spółek oraz banków, a także przedsiębiorcy z doświadczeniem w świecie startupów, analitycy oraz specjaliści funkcyjni. Kompetencje potwierdzają posiadane przez nich międzynarodowe certyfikaty z zakresu finansów i rachunkowości zarządczej (CIMA, CFA).

Prywatny majątek

Podstawą Luma Holding jest prywatny majątek inwestora, co gwarantuje zarówno przedsiębiorcom, jak i wszystkim interesariuszom, pewność, rozwagę inwestycyjną i pełną przejrzystość źródeł finansowania każdej inwestycji.